Jag vill ändra mejladress

Jag har inte kvar den mejladress som mitt imusician konto är kopplat till. Hur gör jag för att ändra mejladressen till min nuvarande?
Med vänlig hälsning Turbo

1 Like

Hey @Tubbis_2 , sorry for my reply in English but happy to help!

I just sent you a DM to solve this! :slight_smile: